Kostrena 10. kolovoz 2020.

Program zaštite divljači na području Općine Kostrena

Program zaštite divljači na području Općine Kostrena
Kostrena krenula u izradu Programa zaštite divljači na površinama izvan lovišta

Posljednjih nekoliko godina Kostrena vodi sustavnu borbu sa suzbijanjem prekobrojne divljači u naseljenim područjima u što se ulažu veliki napori od strane Lovačkog društva Jelen, ali i značajna financijska sredstva. S obzirom da je riječ o naseljenom prostoru, odstrel nije dozvoljen, a mjere koje se smiju provoditi su ograničene i daju vrlo kratkoročne rezultate. Općina Kostrena se za pomoć u rješavanju ovog ozbiljnog problema obratila Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije i Lovačkom savezu PGŽ-a. Od nadležnog ministarstva zatraženo je da se Lovačkom društvu Jelen dozvoli postavljanje automatskih kaveza za hvatanje divljači ili nadležnoj veterinarskoj inspekciji izda nalog za omamljivanje divljači specijalnim puškama kako bi se divljač prebacila na neku drugu nenaseljenu lokaciju gdje se učinkovitije može provoditi kontrola prekobrojne populacije.

Ministarstvo je u odgovoru uputilo Općinu Kostrena na  izradu Programa zaštite divljači na površinama izvan lovišta te je nakon provedenog postupka jednostavne nabave početkom srpnja sklopljen ugovor s obrtom za šumarstvo i lovstvo ARVAY iz Bjelovara. 

Izradi Programa prethodi usvajanje Odluke o proglašenju površina na području Općine Kostrena na kojima nije ustanovljeno lovište. Nacrt prijedloga odluke trenutačno je na javnom savjetovanju.

Prijedlog Programa naći će se na javnom savjetovanje najesen te po odobrenju nadležnih ministarstava i usvajanju od strane Općinskog vijeća odmah staviti u primjenu kako bi se riješio problem prekobrojne populacije divljih svinja u naseljenim dijelovima Kostrene.