Kostrena 13. lipanj 2019.

Raste razina prava i kvaliteta života mještana Kostrene

Raste razina prava i kvaliteta života mještana Kostrene

Novom odlukom Općine Kostrena o dodatnoj zdravstvenoj skrbi raste razina prava i kvaliteta života mještana Kostrene.

Općina Kostrena je donošenjem nove Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi proširila obim prava koja mještani mogu ostvariti. Među rijetkima u Hrvatskoj, Općina je uvela pravo na pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju koje se odnosi na djecu kojoj je dijagnosticiran stupanj 3 ili stupanj 4 tjelesnog oštećenja (npr. dijabetes, celijakija, cerebralna paraliza, tjelesne ili mentalne teškoće i dr.). 

Stupanj tjelesnog oštećenja dokazuje se predočenjem važećeg nalaza Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i  zapošljavanje osoba s invaliditetom. Mjesečna potpora za dijete kojemu je utvrđen stupanj 4 tjelesnog oštećenja iznosi 400 kuna dok je iznos mjesečne potpore za dijete kojemu je utvrđen stupanj 3 tjelesnog oštećenja 200 kuna. Pomoć se ostvaruje do punoljetnosti djeteta, odnosno do 26 godine života za redovite polaznike odgojno- obrazovnih ustanova ili osoba u sustavu redovnog školovanja. Za djecu s teškoćama u razvoju koja redovito pohađaju odgojno- obrazovne ustanove sufinancira se prijevoz kao i troškovi boravka u ustanovama koje pohađaju. 

Pravo na pomoć u kući odnosi se na program gerontodomaćice. Korisnike će uključivati i pratiti kroz program liječnice opće medicine, patronažna sestra, Odbor za socijalnu i zdravstvenu skrb Općine Kostrena i djelatnici Općine Kostrena. Uz preporuku obiteljskog liječnika i patronažne sestre, pravo na pomoć u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe. 


Pravo na pomoć u kući priznaje se osobi ako nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug ili djeca i nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Pomoć u kući može obuhvatiti organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba do 10 sati tjedno po korisniku, ovisno o njegovom tjelesnom, mentalnom i zdravstvenom stanju.

Korisnici smještaja i organiziranog stanovanja u ustanovama kao što su domovi za starije osobe i slično kojima trošak smještaja u cijelosti ili djelomično snosi Ministarstvo ili drugo nadležno tijelo, ukoliko posjeduju rješenje o pravu na novčanu pomoć korisnicima smještaja, od sada će to pravo moći ostvariti i na teret Općine Kostrena u vidu mjesečne pomoći od 100 kuna.

Ova tri nova prava rezultat su sve većih potreba mještana za ovakvom vrstom pomoći. Novom odlukom proširena su i neka dosadašnja prava ili obim korisnika, pa se tako pravo na financiranje nabavke lijekova i sanitetskog materijala sada priznaje u iznosu do 1000 kuna godišnje, umjesto dosadašnjih 500 kuna. Također, je podignut iznos prosječnog mjesečnog prihoda ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev pa tako korisnik samac može postaviti zahtjev za ostvarivanjem prava u slučaju da su mu primanja do 2.500 kuna umjesto dosadašnjih 2.100 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana obitelji taj iznos povećava za 1.000 kuna.

Odluka o dodatnoj zdravstvenoj skrbi započet će se primjenjivati od 1. srpnja 2019. godine, a zahtjev za ostvarivanje prava može se podnijeti od 26. lipnja 2019. godine. 

Radi svih nadstandarda koje pruža svojim mještanima Kostrena je jedno od najpoželjnijih mjesta za život u našoj županiji. Uz postojeće pogodnosti u segmentu odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi, novom odlukom o dodatnoj zdravstvenoj skrbi osigurat će i kvalitetnija skrb mještanima u slučaju bolesti ili teškoća u razvoju.