Kostrena 16. srpanj 2023. Izvor: PGŽ

Suživot s industrijom za Kostrenjane mora postati sigurniji

Suživot s industrijom za Kostrenjane mora postati sigurniji
Zajedničkim naporima nužno osigurati trajno rješenje u prevenciji onečišćenja na području Urinja

Župan Zlatko Komadina i načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić sa suradnicima obišli su Rafineriju nafte Rijeka u Urinju, gdje su se susreli s predstavnicima Ine, na čelu s direktorom rafinerije Nikolom Praštalom. Tijekom obilaska rafinerije razgovaralo se o aktivnostima Ine na prevenciji onečišćenja okoliša, kao i sanaciji onečišćenja kada se ono dogodi.

“Iz čitavog niza razloga, pa i potresa, došlo je do pomaka tla te su tom prilikom otvorene stare kaverne, a rafinerija nas je uvjerila da poduzima sve što može kako bi pomoću bušotina pronašla ugljikovodike koji su se desetljećima taložili u krškom podzemlju rafinerije i kako bi ih ispumpali iz tla prije eventualnog istjecanja u more”, izjavio je Komadina te dodao kako je dogovorena stalna, mjesečna koordinacija između županijskih i službi Rafinerije nafte u Urinju.

“Tim ćemo putem pratiti napredak i što skorije ugovaranje trajnog rješenja u sprječavanju istjecanja starih nakupina ugljikovodika”, zaključio je Komadina.


Tom je prilikom direktor Praštalo naglasio da je cilj rafinerije imati što kvalitetniji suživot sa zajednicom u kojoj posluje INA te trajno riješiti pojavu ugljikovodika na površini mora pokraj rafinerije.

“To je problem koji nije nastao sada, već ima povijesni karakter. Već smo započeli s izradom novih bušotina koje će crpiti ugljikovodike nataložene u podzemlju kako bi se spriječilo njihovo daljnje istjecanje”, rekao je Praštalo.

INA će provesti i cjelovito seizmičko snimanje kako bi se bolje razumjelo podzemlje rafinerije i razlozi pojave izlijevanja. Dodatno, s ciljem pronalaska najboljih ekoloških rješenja INA komunicira i s nekoliko svjetskih poznatih kompanija koje su specijalizirane za najzahtjevnije operacije čišćenja vode i tla te raspolažu inovacijama i tehnologijama za čišćenje okoliša. Kako su naglasili iz Ine, da bi što kvalitetnije odradili predviđene aktivnosti potrebno im je razumijevanje i strpljenje svih dionika.


“Onečišćenje mora i obale već su mjesecima, na žalost, naša svakodnevica, samo se izmjenjuju onečišćivači. Koristimo i koristit ćemo svaku moguću priliku da istaknemo važnost djelovanja na prevenciji pa nam skupe i dugotrajne sanacije neće biti potrebne. U ovom času najviše smo usmjereni na zaštitu zdravlja mještana i posjetitelja koji se u Kostrenu dolaze kupati pa je Općina Kostrena od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ naručila dodatna ispitivanja kvalitete mora i u ponedjeljak su objavljeni sada već 6. rezultati koji ukazuju da se zbog prisutnosti štetnih kemijskih spojeva ne preporučuje kupanje na plažama Klančić i Podkvarovo. Standardni postupak inače uključuje samo mikrobiološku analizu koja čak i na ove dvije plaže pokazuje izvrsnu kvalitetu mora. Dobivene rezultate iz tjedna u tjedan, zajedno sa zahtjevima za postupanje šaljemo prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji, Ini... Ono što želimo postići je trajno rješenje naših problema. Dokle god se strožim pravilima i sankcijama ne poveća stupanj zaštite okoliša, dotle ćemo se boriti s ovakvim situacijama. Nitko ne kaže da nam industrija nije potrebna, dapače, ali taj suživot za nas Kostrenjane mora postati podnošljiviji i sigurniji”, kazao je Vranić.

Na obilasku su prisutni bili i Darko Glažar, kapetan Lučke kapetanije Rijeka koji je ujedno i zapovjednik Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u PGŽ te Vedran Martinić, ravnatelj Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora- ATRAC koji su u svakodnevnom kontaktu s Rafinerijom nafte Rijeka.