Kostrena 15. siječanj 2015.

Uskoro primarna selekcija otpada

Uskoro primarna selekcija otpada
Od ožujka ove godine u Kostreni počinje primarna selekcija otpada. Na 85 lokacija KD Čistoća će postaviti po tri spremnika. Dio je to druge faze projekta Uspostave integriranog sustava primarne selekcije otpada. Nakon Viškova i dijela Rijeke na red je, između ostalih, došla i Općina Kostrena.

“Svim građanima, korisnicima naših usluga, omogućit ćemo odvajanje otpada na kućnom pragu. Odnosno svima će biti omogućeno da u krugu od nekoliko stotina metara odlaže odvojeni otpad. Postavit ćemo plave, narančaste i žute posude, moramo napomenuti da se uz to provode razne edukativne aktivnosti. podjela letaka, koji opisuju detaljno kako postupati s otpadom. organizirat ćemo i info točke s eko timovima koji će korisnicima pružati potrebne informacije za uspostavu sustava,” poručila je Danijela Matejčić Miletić iz KD Čistoća.

Na tribini “Zašto je neophodno da vršimo primarnu selekciju otpada”, održanoj u Narodnoj čitaonici Kostrena sv. Lucija, poseban naglasak stavljen je na važnost edukacije. Naime, na našem se području odvaja tek oko 11% otpada. 

“Kao prvo jedinice lokalne samouprave moraju shvatiti da nas, ako ne izvrše zakonske obaveze koje je Republika Hrvatske preuzela prilikom ulaska u Europsku uniju, čekaju velike kazne, ali i visoki troškovi zbrinjavanja otpada. Drugo, otpad je civilizacijsko pitanje. Treće, kao dobar primjer želim navesti otok Krk koji je, suprotno tadašnjoj strategiji Republike Hrvatske, 2006. krenuo u projekt zbrinjavanja otpada i tako riješio problem, prije nego je to postala obaveza,” rekao je Vjeran Piršić, predsjednik udruge Eko Kvarner.

U teoriji reciklirati se može 90% otpada, odnosno sve osim opasnog otpada. Krk je trenutno na oko 50%. Neki gradovi u svijetu su na visokih 80%, a realno je da Kostrena u početku odvaja oko 25% otpada, čulo se na tribini. 

Uz to Kostrena priprema teren za reciklažno dvorište, koje bi se trebalo nalaziti na cesti za Inu.

“Idemo u ciljanu izmjenu prostornog plana kako bi ubacili poziciju reciklažnog dvorišta. Fondu za zaštitu okoliša predali smo zahtjev za sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije,” naglasio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, Egon Dujmić.

Tribinu, pod pokroviteljstvo Općine Kostrena, organizirala je udruga Eko Kvarner-ogranak Kostrena.