Kostrena 28. svibanj 2019.

Uskoro širenje bežične mreže u Kostreni 

Uskoro širenje bežične mreže u Kostreni 

Općina Kostrena dobila vaučer vrijedan 15 tisuća eura, za provedbu projekta WiFi4EU, koji će se iskoristiti za nadogradnju postojeće javne bežične mreže.

Europska komisija objavila je rezultate drugog poziva iz programa WiFi4EU na kojeg se prijavilo više od 10 tisuća gradova i općina iz EU, s ciljem osvajanja vaučera od 15 tisuća eura za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima.

U drugom pozivu podijeljeno je 3.400 vaučera koje je osvojilo 130 hrvatskih gradova i općina među kojima je i Kostrena. Vaučer u iznosu 15.000 eura jednokratni je iznos namijenjen isključivo pokrivanju troškova opreme i instalacije pristupnih točaka za bežični internet u javnim prostorima čime će se doprinijeti boljoj informatizaciji općine i povećati dostupnost besplatnog interneta svim mještanima i posjetiteljima. 

Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi- Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU- u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija potpora su općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi- Fi u središtima javnog života. Nakon potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava Općine imaju na raspolaganju rok od 18 mjeseci za izvedbu projekta. 

Obzirom da Kostrena na svojem području već ima nekoliko pristupnih točaka besplatnog interneta, sredstva će se upotrijebiti za nadogradnju postojeće javne bežične mreže.