Kostrena 19. ožujak 2015.

Va stihu i kamik cvate

Va stihu i kamik cvate
Mladi pjesnici, govornici i glazbenici, učenici Osnovne škole Kostrena, predstavili su se sumještanima u sklopu prve manifestacije “Va stihu i kamik cvate”. 

U sklopu nove, cjelogodišnje manifestacije, u organizaciji Katedre čakavskog sabora Kostrene, koja će se održavati jednom mjesečno, predstavljat će se pjesnici iz cijelog Riječkog prstena. 

“Cilj je da očuvamo tradiciju našega kraja, da se družimo i da sačuvamo ono najvredneje, a to je naš materinji zajik,” poručila je Željka Egredžija, iz Katedre čakavskog sabora Kostrene.

Prva pjesnička večer “Va stihu i kamik cvate”, koja je održana u Narodnoj čitaonici Kostrena Sv. Lucija, bila je rezervirana za kostrenske osnovnoškolce: Veroniku Cortesi, Lovra Vranića, Marka Rošića, Ninu Ivančić Jokić, Ritu Balog, koji su nastupili uz muzičku pratnju Lukasa Stipanova.

Pjesničke večeri, u organizaciji Katedre čakavskog sabora Kostrena, najčešće će se održavati u Narodnoj čitaonici Kostrena sv. Lucija, ali će u ljetnim mjesecima pjesnici nastupati po cijeloj Kostreni, odnosno na terasama ugostiteljskih objekata, kako bi se predstavili široj publici.