Kostrena 17. rujan 2023. Izvor: Naša Kostrena

Više od 25 kubika otpada prikupljeno u Kostreni

Više od 25 kubika otpada prikupljeno u Kostreni

Globalnoj ekološkoj akciji u kojoj sudjeluje i Kostrena odazvalo više od 150 volontera, članova kostrenskih udruga i institucija.

Jučer se u Kostreni čistio i prikupljao otpad na više lokacija i to ne samo na kopnu, već je očišćen i dio kostrenskog podmorja, a akcijom je prikupljeno više od 25 kubika otpada. Polaznici Dječjeg vrtića Zlatna ribica i Osnovne škole Kostrena također su sudjelovali u čistki dan ranije kada su čistili okoliš oko škole i vrtića i proveli razne aktivnosti koje osvještavaju brigu oko okoliša.


Zelena čistka najpoznatija je ekološka kampanja u globalnim razmjerima čiji je cilj podizanje svijesti građana o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada, a ovogodišnja je 12. po redu.