Kostrena 30. listopad 2023. Izvor: Naša Kostrena

Vježba civilne zaštite održana u Pavekima

Vježba civilne zaštite održana u Pavekima
U subotu 28. listopada u društveno- vatrogasnom domu održana je vježba osposobljavanja za pripadnike postrojbe opće namjene i povjerenike civilne zaštite Općine Kostrena s temom upoznavanja pripadnika postrojbi CZ i povjerenika CZ sa sustavom civilne zaštite, operativnim snagama te osnovnim znanjima potrebnim za sudjelovanje preventivnim i operativnim aktivnostima u sustavu civilne zaštite kroz scenarij tehničko-tehnološke nesreće u pogonu Rafinerije nafte Rijeka Urinja, INA d.d.


Instruktorski timovi bili su: Rafinerija nafte Rijeka- Urinj, INA d.d., Područni ured civilne zaštite Rijeka, Specijalistička postrojba CZ PGŽ, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka te Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena.

Snage CZ za pripremu uvježbavanja sačinjavali su Područni ured civilne zaštite Rijeka i Općina Kostrena. Snage CZ za izvođenje uvježbavanja: Područni ured civilne zaštite Rijeka, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica, Vatrogasna zajednica Grada Bakra, Specijalistička postrojba CZ PGŽ i Rafinerija nafte Rijeka Urinja, INA d.d dok su snage koje se uvježbavaju sačinjavale Postrojba civilne zaštite opće namjene i povjerenici civilne zaštite Općine Kostrena te Povjerenici civilne zaštite Grada Bakra i Općine Jelenje.


U društveno- vatrogasnom domu postavljen je sustav javnog uzbunjivanja koji će se testirati svake prve subote u mjesecu točno u podne oglašavanjem znaka “prestanak opasnosti”.

Time se kontrolira funkcionalnost sustava javnog uzbunjivanja, a ujedno uvježbava rukovanje sustavom i provjerava djelotvornosti protokola potpisanih s elektroničkim medijima. Prvi put se sirena oglasila tijekom vježbe, točno u podne, nakon čega su pripadnici vatrogasnih postrojbi izveli pokaznu vježbu.