Ostalo 23. prosinac 2019.

Kapitalna ulaganja ŽLU- a u Bakru, Kraljevici i Kostreni

Kapitalna ulaganja ŽLU- a u Bakru, Kraljevici i Kostreni

U programu rada i razvoja za 2020. godinu ŽLUBKK predvidjela je nekoliko kapitalnih ulaganja za koja će zatražiti sufinanciranje proračunskim sredstvima županije i resornog ministarstva. 

Ulaganje vrijedno 6 milijuna kuna planirano je u slijedećoj godini na području Bakra za rekonstrukciju priobalnog područja i postavljanje pontona šetnice uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela. Dodatnih 700 tisuća kuna planira se uložiti i u obnovu poslovnih prostora ŽLU u Bakru. Nastavit će se s i izradom projektne dokumentacije za izgradnju pasarela u bazenu Pod Bok. 

Iznos od 5 milijuna kuna potreban je za nastavak izgradnje vezova u luci Črišnjeva dok će se u Kostreni u lučici Podurinj asfaltirati plato za što je potrebno osigurati 250 tisuća kuna. Planirano je da se u 2020. godini ispune uvjeti i realizira koncesija za opskrbu plovila gorivom u luci Kraljevica.


Poseban naglasak u slijedećoj godini bit će stavljen na pripremu projektne dokumentacije za  projekte koji mogu biti sufinancirani europskim sredstvima. Na takav način pokušat će se pripremiti projekt uređenja bazena Žurkovo i nastaviti s izradom Glavnog projekta izgradnje lukobrana i pasarela u cijeloj lučici Žurkovo kao i uređenja obale. 

ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena se već nekoliko godina zalaže za uređenje pričuvnog trajektnog pristaništa Črišnjevo u slučaju izvanrednih okolnosti koje bi dovele do zatvaranja mosta Krk i  velike operativne obale. Prijedlog  je u zadnjem kvartalu ove godine uvršten u Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa RH te su time stvoreni i preduvjeti za realizaciju projekata europskim sredstvima, namijenjenim razvoju lučkih područja.


Uz infrastrukturne projekte, planirana su ulaganja u modernizaciju informatičkih programa i unaprjeđenje komunikacije s korisnicima u čemu će vodeću ulogu imati nove mrežne stranice izrađene u skladu s pravilima o pristupačnosti.  

Usvojena konačna lista za dodjelu stalnih vezova u luci Carovo 

Upravno vijeće ŽLUBKK prihvatilo je konačnu listu korisnika stalnih vezova u luci Carovo koju je temeljem utvrđenih kriterija predložila ravnateljica Dijana Mihaljević i jednoglasno podržalo njezin prijedlog da se na pasareli koja je bila planirana i projektirana kao zona nautičkih vezova za osobe s invaliditetom, tri nautička veza dodijele osobama s invaliditetom, a sedam stalnih vezova hrvatskim vojnim invalidima Grada Kraljevice te da se preostali vezovi dodjele kao stalni vezovi.