Kastav 1. veljača 2021.

Kastav prikuplja prijedloge za gradske nagrade

Kastav prikuplja prijedloge za gradske nagrade
Prijedlozi za javna priznanja Grada Kastva moraju biti zaprimljeni u pisarnicu Grada Kastva najkasnije do 12. veljače

Pozivaju se vijećnici Grada Kastva, članovi radnih tijela Grada Kastva, udruge, ustanove i fizičke osobe koje djeluju na području grada Kastva da dostave prijedlog za javna priznanja Grada Kastva, s time da prijedlozi moraju biti zaprimljeni u pisarnicu Grada Kastva  najkasnije do 12. veljače 2021. godine, do 13:00 sati, bez obzira na način dostave. 

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, 51215 Kastav, Zakona kastafskega 3, s naznakom- za javna priznanja, na e-mail: tajnica@kastav.hr ili osobnom dostavom ukoliko drugi način dostave nije moguć.

Javnim priznanjem smatraju se: nagrada Grada Kastva, nagrada Grada Kastva za životno djelo, imenovanje osobe počasnim građaninom Grada Kastva i javno priznanje koje se dodjeljuje posmrtno fizičkoj osobi.
 
Obrazac za prijavu