Kostrena 1. lipanj 2020.

Nove mjere pomoći gospodarstvu i stanovništvu Kostrene

Nove mjere pomoći gospodarstvu i stanovništvu Kostrene
Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je drugi set mjera za ublažavanje negativnih posljedica epidemije COVID-19. 

Mještanima Kostrene odgađa se naplata komunalne naknade za period do 31. prosinca 2020. neovisno o dospjelosti obroka. Za navedeni period odgode neće se obračunati zatezna kamata.

Pravnim osobama, obveznicima plaćanja komunalne naknade, odgađa se plaćanje dijela mjesečnih obroka komunalne naknade za razdoblje od srpnja do prosinca 2020.


Obveznici kojima godišnji iznos komunalne naknade po pojedinom rješenju ne prelazi 10 tisuća kuna, moći će odgoditi 50 posto mjesečnih iznosa za period od srpnja do prosinca. Obveznici kojima godišnji iznos komunalne naknade po pojedinom rješenju ne prelazi 50 tisuća kuna moći će odgoditi 25 posto mjesečnih iznosa, obveznici s godišnjim iznosom do milijun kuna 10 posto te obveznici godišnjim iznosom komunalne naknade preko milijun kuna 5 posto mjesečnog iznosa, bez obračuna zatezne kamate na odgođeni dio obveze.

Odgođeni obroci dospijevat će na naplatu u razdoblju od siječnja do lipnja 2021. a zahtjevi za odgodu dijela komunalne naknade pravnim osobama zaprimaju se do 1. srpnja 2020. Do 1. rujna 2020. odgađa se i obveza plaćanja naknade za koncesijska odobrenja.