Kostrena 28. veljača 2015.

Spriječena “katastrofa”

Spriječena “katastrofa”
Dogodila se tehničko- tehnološka nesreća unutar postrojenja INA d.d. Rafinerije nafte Rijeka, pogon Urinj, točnije nekontrolirana pojava na spremniku u kojem se skladišti sirova nafta. 

Tijekom orkanskog nevremena došlo je do udara groma u spremnik i zapaljenja smjese para ugljikovodika i zraka, što je uzrokovalo zapaljenje i eksploziju, koja je narušila stabilnost spremnika, uslijed čega je došlo do loma konstrukcije spremnika i izlijevanja sadržaja spremnika u prostor tankvane uz nastavak gorenja. Tijekom požara razvija se velika količina dimnih plinova te čađe i pepela. Izloženost dimnim plinovima, čađi i pepelu može naškoditi dišnim putovima i plućima, što može uzrokovati otežano disanje, kašalj, svrbež, crvene ili suzne oči. 

Uvod je to u terensku vježbu, koja se danas održala u Kostreni s ciljem uvježbavanja snaga zaštite i spašavanja, koje se aktiviraju u slučaju velikih nesreća i katastrofa u postrojenjima.

Operativna vježba pokazala je mogućnosti i kapacitete operativnih snaga zaštite i spašavanja, koje djeluju u Općini Kostrena,a  sastojala se od: gašenja požara, zbrinjavanja povrijeđenih i interne evakuacije unutar postrojenja, pretrage područja evakuacije, pronalaska ljudi i prenošenje nepokretnih ili povrijeđenih osoba, izrade kampa za prihvat i zbrinjavanje unesrećenih, uvježbavanja i edukacije novih pripadnika Civilne zaštite za pružanje prve pomoći i uspostavljanje, odnosno podizanje prihvatnih punktova.

“Mi smo počeli raditi terenske vježbe, pokazne skoro da više i ne radimo. Želimo ljude uvježbati za realnu situaciju. Drago mi je da je malo hladnije i vjetrovitije. Kad se diže šator po takvom vremenu ljudi realno mogu vidjeti koliko je teško. Vezano za dio civilne zaštite mogu biti stvarno zadovoljan jer se radi o postrojbama opće namjene, koje se manje angažiraju, ali ovdje su doista motivirani,” naglasio je Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Terenskom vježbom obilježen je Međunarodni dan Civilne zaštite (1. ožujka) te 10. godišnjica djelovanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj.
 
Najugroženija općina u Hrvatskoj

Uz Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka organizatori vježbe su INA i Općina Kostrena.

“Općina Kostrena je najugroženija općina u Republici Hrvatskoj s obzirom na tehničko tehnološke procese, koji se odvijaju na našem području, u rafineriji. Mi s INA rafinerijom imamo odlične partnerske odnose, što se vidi i na ovoj pokaznoj vježbi. Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo domaćini vježbe zaštite i spašavanja. Čestitam svim sudionicima, profesionalcima i civilima Međunarodni dan Civilne zaštite i 10 godina Državne uprave za zaštitu i spašavanje,” poručila je načelnica Općine Kostrena, Mirela Marunić.

“Rafinerija je objekt koji sigurno ima svoje rizike i nama je ova vježba poslužila da dokažemo da upravljamo s tim rizicima na pravi način. Pokazala nam je kako postupiti unutar rafinerije, ali i s našim susjedima, kako pomoći u obavještavanju i spašavanju ljudi, za slučaj da dođe do takve izvanredne situacije. Ta inicijativa je za nas više nego dobro došla,” naglasio je Radovan Perišić, direktor INA Rafinerije nafte Rijeka.

Uz Općinu Kostrena i Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, na vježbi su sudjelovali: Državna intervencijska postrojba Civilne zaštite- Odjel Rijeka, operativne snage INA Rafinerije nafte Rijeka, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena, Policijska uprava Primorsko- goranska, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Odred izviđača „Sjever- Jug“ Kostrena, Osnovna škola Kostrena, Komunalno društvo Kostrena, pripadnici Postrojbe Civilne zaštite opće namjene i povjerenici Civilne zaštite Općine Kostrena i Općine Čavle te pripadnici Postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Bakra i Grada Opatije

“Ljudi su odradili vježbu zbilja na visokom nivou i to je ono što mi kao društvo moramo raditi. Moramo biti spremni odgovoriti na ovakve situacije koje se, nadajmo se, nikad neće dogoditi, ali moramo biti spremni. Posebno vesele ove vježbe zato što neka naša postrojenja nisu u punoj funkciji, a upoznati smo primjerice s problemom Dine i ovakve vježbe su dobrodošle“ rekao je zamjenik primorsko- goranskog župana, Marko Boras Mandić.

Za kraj napomenimo da je Borka Reljac, djeatnica Općine Kostrena, dobila godišnju nagradu za promicanje sustava zaštite i spašavanja od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje.