Kraljevica 19. listopad 2022. Izvor: PGŽ

E-Qalin sustav uskoro u centru “Fortica” u Kraljevici

E-Qalin sustav uskoro u centru “Fortica” u Kraljevici
Do kraja 2022. godine E-Qalin sustav dobit će i Centar za rehabilitaciju “Fortica” Kraljevica

Primorsko- goranska županija prednjači po pružanju usluga nadstandarda u svojim domovima za starije osobe. Tako je prva u Hrvatskoj uvela međunarodno priznati sustav upravljanja kvalitetom E-Qalin kako bi, u svim domovima čiji je osnivač, osigurala visoku razinu kvalitete usluga, sukladno specifičnim potrebama stanara. Do kraja 2022. godine planirana je implementacija E-Qalin sustava i u Centar za rehabilitaciju “Fortica” Kraljevica čime će on postati jedina ustanova za skrb o osobama s invaliditetom u RH koja posluje po visokim standardima kvalitete koje propisuje E-Qalin.

Kroz E-Qalin sustav organiziraju se razni programi edukacije s ciljem usvajanja specifičnih znanja i vještina te stručni radnici imaju priliku kontinuirano se usavršavati. U ustanovama socijalne skrbi čiji je osnivač Županija tijekom 2022. godine educirana je dodatna grupa zaposlenika čime su stekli certifikat za procesne vođe i moderatore. Od samih početaka implementacije E-Qalina, edukaciju je završilo oko 100 stručnih radnika čime su stvoreni kvalitetni temelji za dugoročni razvoj ovog sustava u svim županijskim ustanovama.


Osim navedenog, sustav omogućuje praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti na razini pojedinih internih procesa što dodatno podiže standard kvalitete. Posebnost E-Qalina je i uključivanje svih dionika u proces donošenja odluka pa se redovito organiziraju sastanci grupa za kvalitetu i razvoj na kojima sudjeluju predstavnici zaposlenika, rodbine i stanara. Posebno visoka razina kvalitete pružene usluge je u Domu za starije osobe “Kantrida”, što je vidljivo po mnogobrojnim studijskim posjetima iz zemlje i inozemstva, te predstavlja svojevrstan centar izvrsnosti na nacionalnoj razini.

Primorsko-goranska županija osnivač je 4 doma za starije osobe- Doma za starije osobe “Kantrida” Rijeka, “Volosko” Opatija, “Marko A, Stuparić” Veli Lošinj i “Mali Kartec” Krk, a u prethodnom razdoblju uspjela je osigurati i dostupnost institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga za starije osobe na svim kvarnerskim otocima. Tako Dom za starije osobe “Marko A. Stuparić” osim matične kuće na Velom Lošinju ima dislociranu jedinicu na Cresu, dok Dom za starije osobe “Mali Kartec” upravlja s dislociranom jedinicom na otoku Rabu. U domovima za starije osobe na smještaju se nalazi oko 800 stanara.

Dom za starije osobe “Prsten”

Kako bi se na brdsko- planinskom području proširio smještajni kapacitet za starije osobe Županija je odlučila pokrenuti projekt izgradnje Doma za starije osobe “Prsten” koji je planiran na području Općine Klana te projekt pokretanja dislocirane jedinice Doma za starije osobe “Kantrida” koja će se nalaziti u Delnicama. U narednom razdoblju planirana je izrada cjelokupne dokumentacije za Dom “Prsten” (idejni, glavni i izvedbeni projekti) te za dislociranu jedinicu u Delnicama (projekt adaptacije i uređenja prostora). U planu je projekt u Klani prijaviti na EU natječaje čime će se osigurati sredstva za njegovu realizaciju, dok će se uređenje i opremanje dislocirane jedinice u Delnicama financirati iz županijskog proračuna. Projekt Doma u Klani jedinstven je na području RH jer predstavlja strateško udruživanje Županije i 5 JLS.

Županija je iz izvornih prihoda u 2022. godini osigurala iznos od 1.897.485,00 kn za poboljšanje kvalitete smještaja u domovima za starije osobe (adaptacije, uređenje i opremanje). Osim navedenog, iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 1.126.000,00 kn financira se nabava nefinancijske imovine i hitne intervencije.