Jelenje 12. ožujak 2016.

Europski novci u grobničkim šumama

Europski novci u grobničkim šumama
Vlasnici šuma na području Općine Jelenje imaju jedinstvenu priliku doći do novaca iz europskih fondova i uložiti ih u svoje šume kako bi ih iskoristili na najbolji mogući način. 

Od pet tisuća eura na gore iz europskih fondova mogu izvući vlasnici šuma na području Općine Jelenje, a kako do europskih novaca Grobničani su doznali na radionici “Bespovratna sredstva za financiranje projekata iz poljoprivrede i šumarstva”, održanoj u Domu kulture u Dražicama.

Radionica je organizirana za sve zainteresirane, prvenstveno šumoposjednike, vlasnike OPG-ova, tvrtki i obrta s područja Općine Jelenje. Cilj je potaknuti vlasnike šuma da se registriraju kao šumoposjednici, otvore OPG ili obrt te pokrenu inicijativu iskorištavanja vlastitih šuma, kako bi mogli crpiti europske fondove.

“Imamo jako puno zapuštenih ruralnih naselja i zaseoka. Ljudi su ih napustili prije nekoliko desetljeća i prešli u industriju, koja sada propada i opet se ukazuje prilika za pokretanje održivog turizma i poljoprivrede. Ovdje se najviše radi o poljoprivredi u službi turizma. Uz Opatiju, Mošćeničku Dragu, Lovran smisao je da ojačamo i naše zaleđe, poput Klane i Jelenja, koji u šumama imaju najviše netaknutog kapitala,” rekao je Mario Zaccaria, tajnik LAG-a Terra Liburna.
 
Kako do novaca iz europskih fondova?

Prvi korak na putu do sredstava iz europskih fondova je registracija, nakon čega vlasnik šume mora razmisliti što sa svojom šumom želi napraviti. Opcija je više, poput proizvodnje drva za ogrjev ili uzgoja različitih plodova itd. Nakon toga slijedi prijava za određenu mjeru Programa ruralnog razvoja. LAG potom šalje pismo preporuke Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribolovu i ruralnom razvoju, nakon čega se čeka preporuka Ministarstva poljoprivrede.

“Na neki način ovo je mnogo bolje od nacionalnih fondova jer je manji red. Na razini LAG-a za sad imamo 93 idejna projekta koje će ljudi prijaviti. Mi za financiranje tih mikro projekata, do 2020., imamo otprilike milijun i 200 tisuća eura,” naglasio je Zaccaria.

Potpore, za niz prihvatljivih troškova, iznose od pet tisuća eura na više i penju se do šesteroznamenkastih iznosa. No, iz LAG-a poručuju ljudima da budu realni, kako bi se podijelilo što više potpora. 
 
Raspisivanje natječaja 2017.

U tijeku je izrada lokalne strategije koja će sadržavati točne potrebe stanovništva. Nakon toga ista ide u Ministarstvo poljoprivrede na ocjenjivanje. Raspisivanje natječaja po općinama i gradovima, na koji se svi zainteresirani trebaju javiti, očekuje se sljedeće godine.

Naglasiti svakako treba da će svi koji dobiju potpore u investiranje morati krenuti sami, a novac će im se vratiti kroz rate.

Za kraj spomenuti treba i da su pozvani svi zainteresirani sudionici ruralnog razvoja da se jave LAG-u jer postoji nekoliko mjera koje će se financirati u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Više informacija moguće je dobiti na web stranicama LAG-a Terra Liburna, kao i na adresi Rukavac 61a. Individualne konzultacije mogu se dogovoriti telefonski.
 
Radionicu je organizirala Lokalna akcijska grupa “Terra Liburna”, koja je osnovana 2013. godine, a djeluje na području Kastva, Viškova, Jelenja, Matulja, Klane, Lovrana, Mošćeničke Drage i Opatije, u suradnji s Općinom Jelenje.