Jelenje 24. travanj 2015.

Podijeljeni komposteri

Podijeljeni komposteri
Sedamdeset kompostera podijeljeno je danas, u Domu kulture u Dražicama, mještanima Općine Jelenje. Trideset kompostera osiguralo je KD Čistoća, a za još 40 pobrinula se Općina Jelenje. 
 
“Mi smo zelena općina i želimo ljudima pomoći. Drago mi je da su se mještani javili na naš natječaj i da će reciklirati ono što se da sad bacalo u kante za komunalni otpad. Sad smo to riješili. KD Čistoća se pokazalo kao dobar partner i na tome smo im zahvalni,” poručio je Ervin Radetić, načelnik Općine Jelenje. 
 
Kako se zainteresirani mještani još uvijek javljaju velike su šanse da će Općina Jelenje osigurati još kompostera.
 
Ukupna vrijednost podijeljenih kompostera je oko 15 tisuća kuna.
 
Najprihvatljivije zbrinjavanje bio-otpada
 
Zanimljivo, po nekim procjenama, organski otpad čini više od trećine otpada u kućanstvu. To su ostaci voća i povrća, ljuske jaja, ostaci kave i čaja te ostali biorazgradivi otpad. Takav se otpad kompostiranjem pretvara u biorazgradivi humus, koji se potom može koristiti u vrtu jer kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu biljaka.
 
Kompostiranje je biološka razgradnja bio-otpada u prisustvu zraka. Tako nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina te na kraju visokovrijedna sirovina- kompost, odnosno humus. Ujedno, to je najprihvatljiviji način zbrinjavanja bio-otpada, koji je poznat još iz antičkog doba.