Jelenje 29. ožujak 2015.

Podjela uskrsnih paketa

Podjela uskrsnih paketa
U povodu uskrsnih blagdana, Općina Jelenje daruje prigodne pakete sljedećim kategorijama mještana:

1. Umirovljenicima – čija mirovina ne prelazi 2.500 kn, bez obzira na godinu rođenja
2. Hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata – prema rješenju o invalidnosti
3. Djeci s poteškoćama u razvoju – prema rješenju Centra za socijalnu skrb
4. Osobama s invaliditetom – prema rješenju o invalidnosti
5. Osobama s navršenih 65 godina starosti pod uvjetom ispunjenja prihodovnog cenzusa – prema članku 10 Odluke o socijalnoj skrbi, objavljene u Službenim novinama PGŽ br. 29/14

Uvjeti prihoda:
- do 1.500 kn (samci)
- do 2.500 kn (dvočlana obitelj)

Za ostvarivanje prava potrebno je imati porezno uvjerenje o ukupnim prihodima koje izdaje Porezna uprava Rijeka.

Podjela paketa održat će se u srijedu, 1. travnja 2015. od 9:00-15:00 sati u Domu kulture u Dražicama.

Za podizanje paketa potrebno je donijeti zadnji odrezak mirovine i OIB.