Bakar 8. lipanj 2022. Izvor: Grad Bakar

(ANKETA) Za energetski i klimatski održivi razvitak Bakra

(ANKETA) Za energetski i klimatski održivi razvitak Bakra
Grad Bakar prikupljan podataka o energetskoj potrošnji u kućanstvima, kako bi izradio Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka

Grad Bakar, u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Kvarner i Regionalnom energetskom agencijom Sjever, započeo je proces izrade Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka grada Bakra. Riječ je o dokumentu kojim će se definirati mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova i potrošnje energije na području Grada, ali i mjere za održivu prilagodbu klimatskim promjenama. 

Kako bi došli do podataka iz kojih je moguće napraviti relevantnu procjenu o energetskoj potrošnji kućanstava na području Grada Bakra, pozivaju se stanovnici Grada Bakra da do 15. srpnja anonimno ispune anketni listić. Anketu je moguće ispuniti online, a može joj se pristupiti preko web stranica Grada Bakra. Tiskani anketni listići bit će priloženi i u gradskom glasilu “Bura”, koje izlazi krajem lipnja. Ispunjeni listić može se dostaviti osobno ili poštom na adresu Grad Bakar- pisarnica, Primorje 39, 51222 Bakar. Skenirana inačica ispunjenog listića može se poslati i u privitku e-maila na adresu: pisarnica@bakar.hr. 


Izradom ovog dokumenta Grad Bakar se pridružuje tisućama europskih Gradova i Općina okupljenih u inicijativi Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, čiji je cilj ubrzati smanjenje emisija CO2, osnažiti kapacitete za prilagođavanje na neizbježan utjecaj klimatskih promjena te omogućiti građanima pristup sigurnoj, održivoj i povoljnoj energiji. Kao i ostali uključeni Gradovi i Općine, Bakar se na taj način opredjeljuje za održivi razvoj na načelima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.