Bakar 28. ožujak 2023. K.V.

Bakranima dostupno 200 kompostera

Bakranima dostupno 200 kompostera
Zainteresiranima s područja Grada Bakra dostupno je 200 kompostera zapremnine 400 litara. Građani ih mogu dobiti na korištenje, za kompostiranje vlastitog biootpada iz kućanstva.

Komposteri su proizvedeni od polietilena. Konstrukcija omogućuje njihovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. U njima se može kompostirati: voćni i povrtni otpaci, talog kave i čaja, kora citrusnih plodova u manjoj količini, smeđi karton i novinski papir u manjoj količini, ljuske od jaja, lišće, uvelo cvijeće, pokošena trava u manjoj količini…

Više informacija i prijavnicu možete pronaći OVDJE