Bakar 16. rujan 2020.

Katalog gospodarskih subjekata za bakarske poduzetnike

Katalog gospodarskih subjekata za bakarske poduzetnike
Grad Bakar je pokrenuo projekt izrade Kataloga gospodarskih subjekata koji posluju na području Grada Bakra uključujući sva naselja i Industrijsku zonu Kukuljanovo, a sa svrhom da se građanima Grada Bakra i šireg okruženja olakša potraga za proizvodima i uslugama koje trebaju informirajući ih o brojnim djelatnostima kojima se bave poduzetnici na području Grada Bakra. 

U svrhu prikupljanja podataka za izradu Kataloga, Ured Grada pripremio je online Obrazac- Upis u katalog gospodarskih subjekata, koji se nalazi na mrežnim stranicama Grada Bakra (bakar.hr) i Industrijske zone Bakar d.o.o. (ind-zone.hr) te poziva sve poduzetnike s područja Grada Bakra i Industrijske zone Kukuljanovo koji se žele oglasiti i predstaviti u Katalogu da ispune upitnik. Ispunjavanje online obrasca moguće je u razdoblju od 16. rujna do 31. listopada.    

Komentari