Bakar 21. listopad 2022. Izvor: Grad Bakar

Mateo Arapinac predsjednik Savjeta mladih Grada Bakra

Mateo Arapinac predsjednik Savjeta mladih Grada Bakra
Na konstituirajućoj sjednica Savjeta mladih Grada Bakra za predsjednika odabran Mateo Arapinac, a za potpredsjednika David Pleše

Gradsko vijeće Grada Bakra na 10. sjednici održanoj krajem rujna, izabralo je članove i njihove zamjenike u Savjet mladih Grada Bakra: Mateo Arapinac (zamjenik Marijo Sedlić), Lana Dejanović (zamjenik Laura Lazarević), Luka Jurić (zamjenik Petar Štrbac), Franka Mihalić (zamjenik Marina Bistričić), David Pleše (zamjenik Dario Mičetić), Magda Tomljanović (zamjenik Đani Dž.Haskić), Vedran Zubalj (zamjenik Marko Ruskaj).


Savjet mladih sudjeluje u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, raspravlja o značajnim pitanjima, sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju lokalnih programa za mlade, aktivno uključuje mlade u javni život, potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih… Sedmero članova i njihovih zamjenika izabrano je na mandat od tri godine.

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Bakra održana je proteklog ponedjeljka u Gradskoj vijećnici. Pročelnica Ureda Grada Maja Šepac Rožić uvodno se obratila novoizabranim članovima, čestitala im na izboru, upoznala ih s djelokrugom rada i postupanjem Savjeta mladih sukladno Odluci o osnivanju te s radom i djelokrugom gradske uprave. 


Konstituirajuću sjednicu predvodio je predsjednik Gradskog vijeća Milan Rončević koji je čestitao nazočnima na izboru te ih pozvao na polaganje prisege i dao na glasovanje prijedlog o izboru predsjednika i potpredsjednika. Članovi Savjeta mladih jednoglasno su za predsjednika odabrali Matea Arapinca, a za potpredsjednika Davida Pleše. 

“Vjerujemo da će ovi mladi i ambiciozni ljudi aktivno izvršavati svoje obaveze, raspravljati o važnim pitanjima, surađivati s Gradskim vijećem, inicirati donošenje odluka od značaja za mlade te sudjelovati u razvoju svoga Grada”, poručio je predsjednik Gradskog vijeća Milan Rončević.