Jelenje 19. veljača 2015.

Mate pustić je kriv

Mate pustić je kriv
Ča se j zrušila cesta va Lopači, ča više ni nijedne oštarije za popit kafe i kartat va Jelenju, ča svira techno muzika va Grgi, ča se je Jaz va Martinovu zaprl, ča Jelenske maškare još nimaju svoj prostor, ča recesija ni prošla va Hrvatskoj, ča kumadori nisu dobro rodili, ča j ovo leto samo dve šetemane sunce svitelo, ča su maškare samo pet šeteman, ča j vol pal va žar,  ča crikva va Podhumu ni gotova, ča mladi ne znaju niš drugo leh na mobitelu viset… okupljenima su na Ravni, u Jelenju, poručile Jelenske maškare.

Mate je tako jučer morao biti spaljen, čime je mesopust u Jelenju i službeno završen. No, posljednjih je tjedana bilo veselo. Maškarani tanci uz grupu Aurora, u organizaciji Jelenskih maškara, a uz pomoć Općine Jelenje i Turističke zajednice Općine Jelenje, proteklih su pet subota napunili Dom kulture u Dražicama.

“Dobro j bilo va Dražicah. Judi su zadovoljni to nan je najbitnije. Maškare su finile, jako smo zadovoljni. Na Korzu smo bili grupa Kaktus z velun riti povodon Kaktusa od Lidije Bačić. Bili smo jako lipo primljeni, judi su nas jako hvalili. Super nan je bilo lipo smo se zabavili i vrhunska zabava je bila celo vrime. Maškare su finile, mi smo jako zadovoljni. Da bimo ovako i drugo leto,” poručio je Boris Superina iz Jelenskih maškara.

Jelenske maškare, koje su vladale od Antonje, kako tradicija nalaže, vratile su ključeve općine.