Ostalo 26. svibanj 2019.

Četiri oporavljena supa vinula se u nebo nad Primorjem

Četiri oporavljena supa vinula se u nebo nad Primorjem

Birbiraj, Draga, Karlo i Popaj- bjeloglavi su supovi koji su dobili novu priliku za život u netaknutoj prirodi kvarnerskih otoka. 

Riječ je o supovima koji su pronađeni ozlijeđeni krajem prošlog ljeta. Naime, neke mlade ptice nevješto okončaju prve letove iz gnijezda nakon čega ih podno litica i u moru nerijetko pronalazi i spašava lokalno stanovništvo. Četiri supa koja su se jutros uspješno vinula u nebo, tako novu perspektivu duguju ljudima. 

Nakon dobivanja informacije o ozlijeđenom supu, u njegovo se spašavanje uključuje Javna ustanova Priroda, smješta ga u Oporavilište za bjeloglave supove u Belom te mu pruža sveobuhvatnu skrb kako bi se uspješno vratio u prirodu.

“Ovime smo zatvorili jedan krug! Primorsko- goranska županija, a moram reći i ja osobno, dali smo punu potporu za uspostavu i rad Oporavilišta za bjeloglave supove. Igrom slučaja i sudjelovao sam u spašavanju jednog supa. Tako sam danas imao čast pustiti u prirodu supa Birbiraja koji je pronađen i spašen u istoimenoj uvali”, kazao je župan Zlatko Komadina, zadovoljan činjenicom što su se ozlijeđeni supovi uspješno oporavili.


Broj supova koji su se u posljednje četiri godine uspješno oporavili u Belom te su vraćeni u prirodu, popeo na dvadeset i sedam. Svaka je jedinka izuzetno vrijedna jer Hrvatska spada među rijetke europske zemlje gdje bjeloglavi supovi još uvijek žive.

Primorsko- goranska županija najbogatija je županija u Hrvatskoj po biološkoj raznolikosti, a veliki doprinos tome daju flora i fauna njezinih otoka. Zato se na Svjetski dan zaštite okoliša u srijedu, 5. lipnja u Oporavilištu u Belom otvara izložba fotografija Krajobrazi otoka Cresa koja je proizašla iz projekta Otočne razvojne agencije OTRA.

U oporavku i puštanju bjeloglavih supova u prirodu Javna ustanova Priroda surađuje sa Zoološkim vrtom grada Zagreba, udrugama BIOM i Tramuntana.