Ostalo 20. rujan 2016.

Povezivanje poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina

Povezivanje poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina
Potpisan Sporazum o suradnji na provedbi projekta povezivanja poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina između Primorsko- goranske županije te općina Viškovo i Klana

U sjedištu Primorsko- goranske županije župan Zlatko Komadina, načelnica Općine Viškovo Sanja Udović i načelnik Općine Klana Matija Laginja potpisali su Sporazum o suradnji na provedbi projekta povezivanja poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina.

Svrha povezivanja poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina je jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti poduzetništva te poticanje gospodarskog rasta na području Županije. Spajanjem dviju zona značajno će se smanjiti troškovi izgradnje infrastrukture i time ubrzati razvoj zona. U obje zone planirano je osigurati zemljište u svrhu izgradnje skloništa za nezbrinute životinje. Na taj način bi se značajno smanjili troškovi izgradnje  skloništa, obzirom na zajedničku pristupnu prometnicu. Isto tako, planirano je u radnoj zoni Marišćina izgraditi poduzetnički inkubator i Centar za ponovnu uporabu u cilju jačanja poduzetništva.

Župan Komadina rekao je da će Primorsko- goranska županija financirati izmjenu Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina i potrebnu projektnu dokumentaciju za izgradnju prometnice i platoa, izradu projektne dokumentacije u svrhu izgradnje poduzetničkog inkubatora i Centra za ponovnu uporabu u poslovnoj zoni Marišćina, izmjenu PPUO Općine Klana, izradu projektne dokumentacije u svrhu izgradnje prometnice koja spaja poslovnu zonu Kunfin u Općini Klana i radnu zonu Marišćina u Općini Viškovo te izradu projektne dokumentacije u svrhu izgradnje platoa u poslovnoj zoni Kunfin u Općini Klana. 

”Primorsko-goranska županija rebalansom proračuna izdvojila je 290 tisuća kuna, a ovim smo se Sporazumom obvezali pomoći u sufinanciranju do izdavanja lokacijske dozvole“, rekao je Komadina.

Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović rekla je da je za radnu zonu Marišćina karakteristično da će ona biti potpuno opremljena što se tiče infrastrukture te da će poduzetnicima biti ponuđeni i potpuno opremljeni platoi. 

“Drago mi je da smo suradnju  uspostavili s Općinom Klana. Naša buduća radna zona iznosit će površinom 18 hektara (10 Općina Klana i 8 Općina Viškovo). Zahvaljujući potpori Primorsko- goranske županije koja će sufinancirati daljnje aktivnosti u pripremi radne zone, ona  će biti novi zamašnjak i poticaj razvoju gospodarstva ne samo ovih dviju općina već i cijele županije“, rekla je Udović.

Načelnik Općine Klana Matija Laginja istaknuo je kako će izgradnjom nove radne zone te novom obilaznicom, Viškovo i Klana postati predgrađe Rijeke što će predstavljati kompatibilne prednosti ovih radnih zona.

Izvor: PGŽ