Ostalo 28. svibanj 2021.

Sedam mladih supova na kvarnerskom nebu

Sedam mladih supova na kvarnerskom nebu
Sedam mladih supova iz Oporavilišta za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu uspješno se vinulo u nebo

Uz petero supova koji su trebali skrb ljudi nakon neuspješnih polijetanja iz gnijezda prošle godine, tu su i Đuro i Barbara koji su se izlegli u Oporavilištu za divlje životinje Ruščica kraj Slavonskog Broda. Oni su posljednjih pola godine proveli u Belom, pripremajući se s ostalim supovima za prve velike letove. Đuro i Barbara potomci su kvarnerskih supova Pepina i Brancine koji se zbog ozljeda nisu mogli vratiti u prirodu. Zahvaljujući inicijativi Udruge Griffon njihovi će potomci okušati život na slobodi.

Uz Đuru i Barbaru, poletjeli su i Wuhan, Vranac, Marin, Angel i Taras kojima je prošlo ljeto obilježeno neuspješnim napuštanjem gnijezda. Naime, bjeloglavi se supovi na kvarnerskim otocima gnijezde na morskim liticama, pa prvi letovi mladim supovima predstavljaju izazov i znaju završiti padom u more. Ako ih lokalno stanovništvo na vrijeme uoči, spašava ih i dovozi u Oporavilište u Belom.

“Od 2016. godine od kada Javna ustanova Priroda upravlja Oporavilištem, zaprimili smo više od četrdeset bjeloglavih supova na skrb, a pojedine jedinke nakon oporavka još i danas pratimo putem GPS odašiljača. Dan kad ih vraćamo prirodi, poseban je svima koji smo uključeni u njihovo spašavanje”, rekla je Irena Jurić, ravnateljica Javne ustanove Priroda.


Javna ustanova “Priroda” i Primorsko- goranska županija u Belom osiguravaju uvjete za skrb o bjeloglavim supovima koje na Cresu nazivaju "orlima".

“Bjeloglavi sup simbol je otoka Cresa i bogatstva njegove biološke raznolikosti. Kada znamo da su supovi u Hrvatskoj opstali još jedino kod nas na Kvarneru, shvaćamo kolika je odgovornost na nama da ih očuvamo te da se sustavno brinemo o svim biljnim i životinjskim vrstama naše zeleno- plave županije”, istaknuo je župan Zlatko Komadina.

Kako bi se mladim pticama olakšao pronalazak hrane, JU Priroda upravlja creskim “restoranom za supove”, posebnim hranilištem na kojem se strvinarima poslužuje hrana. U brizi za bjeloglave supove na Kvarneru aktivno sudjeluje udruga BIOM.

“Danas smo obilježili četiri bjeloglava supa GPS tehnologijom. Uređaji su kupljeni u sklopu provedbe europskog projekta BalkanDetox LIFE. Svi obilježeni supovi ulaze u sustav praćenja kretanja strvinara na Balkanu i doprinijet će uspostavi sustava brze reakcije na otkrivanje eventualnih slučajeva trovanja divljih životinja. U sustavu se već nalazi 40 ptica označenih u Bugarskoj i Grčkoj, a hrvatski supovi će značajno doprinijeti uspješnosti projekta”, kazala je Nera Fabijanić iz Udruge BIOM, koordinatorica projekta za Hrvatsku.

U kvarnerskoj populaciji je stotinjak obitelji supova. Vidjeti ih se može kako jedre nebom nad otocima, Učkom, a ponekad i vinodolskim zaleđem.

Komentari